Personalrekrytering:

När företaget behöver utöka personalstyrkan är det en tids- och kostnadskrävande belastning.

Då hjälper vi till genom att ta hand om hela eller delar av den omfattande processen.

Vi sköter om annonsering, kontakter, ansökningar, kvalitetskontroll, sållning av kandidater, presentation och anställningsavtal.

Vi kan också erbjuda inskolning/utbildning av rätt sökande för att snabbt kunna komma igång med jobbet.

Brådskande transporter:

Ibland händer det att det uppstår problem med att få fram godstransporten.

Det kan bero på att föraren av en transport hastigt insjuknat, och annan förare behöver ta över transporten, eller att föraren plötsligt har slut på körtid. Vi kan då med kort varsel vara alternativet till att godset kommer fram.

Expresstransporter:

När det är bråttom med att få fram gods till en närliggande eller avlägsen plats / kund står vi gärna till tjänst och ser till att så snabbt det bara är möjligt få fram godset till era kunder inom landet eller till destinationer utomlands.  

Chaufförsuppdrag:

Vi åtager oss olika transportuppdrag beroende på kunders behov

Spetsbyten, Linjekörning, Styckegodskörning, Köruppdrag med Bil & Släp - Trailer, permanent eller vid behov.

Hjälp under semesterperioder eller under toppar.

Hjälp med att ta över en transport om en chaufför hastigt insjuknar eller skadar sig!

Det är då vi finns till hands med att försöka lösa knutarna.

Följebilsuppdrag:

Vi hjälper till med

Sammankoppla VTL (Väg Transport Ledare) och följebilar vid

Tung - Bred - Långgodstransporter

Följebilsuppdrag vid transporter upp till 3,80 meter som inte kräver VTL

Vi följer de bestämmelser och lagar som föreskrivs för transportuppdraget!

Andra uppdrag:

Det viktigaste är personalen, godset och fordonen.

Ibland saknar man någon som kan köra en bil till verkstad eller besiktning, däckverkstad eller tvätt

Ibland behöver man någon som hämtar spolarvätska reservdelar eller toapapper

När "Nöden" är som störst och någon missat något är det skönt att kunna få hjälp av en extra hand.

Det är då vi finns till Er hjälp !

KLICKA HÄR