Vår historia

Med massor av erfarenheter i transportbranchen under mer än 35 år tycker vi fortfarande att det är lika roligt varje dag att

få vara en viktig länk i transportkjedjan.

Och det här är vi

Jan Tullgren VD och grundare av Transport & Åkeriservice.

Idén till att hjälpa åkerier med att rekrytera chaufförer och även med andra uppdrag uppstod genom tidigare erfarenheter och många goda kontakter sedan ett antal år tillbaka, vilket har sporrat till att starta detta företag med stor ambition och anpassade resurser.

Givetvis välkomnar vi nya och tidigare kundkontakter att få tillgång till våra kunskaper och erbjudanden.

Inget uppdrag är för litet för att vi skall vara en viktig samarbetspartner !

Vår allt i allo

Mats Porsgaard är vår administratör och vårt allt i allo.

Hans gedigna kunskaper och erfarenhet med 27 år inom transportbranchen har präglets bland annat genom uppskattade kundrelationer.

Mats är den som alltid finns till hands och hjälper till att lösa uppkomna svårigheter.

Han brukar oftast hitta lösningar där andra ser problem, och alltid med entusiasm och en positiv attityd.